Allemansrätten

– en unik möjlighet att möta naturen

Allemansrätten är en urgammal rätt i Sverige. Den tillåter oss att röra oss fritt i skog och mark. Vi kan vandra, cykla, åka skidor, bada och paddla nästan var som helst i landet. För att kunna ha kvar denna unika möjlighet måste vi visa hänsyn och omtanke om våra växter och djur. Vi får inte störa eller förstöra.

Följer vi allemansrättens enkla regler kan även kommande generationer njuta av vår underbara natur.

Vi får

 • Vistas överallt utom på tomtmark (området närmast ett bostadshus) eller i planteringar.
 • Passera stängsel och grindar om vi inte river ner det eller släpper ut djur.
 • Tälta en natt utan att fråga markägaren om lov, men det är en god regel att ändå fråga. Tala alltid med markägaren om du ska tälta mer än en natt eller om ni är en större grupp.
 • Plocka vilda blommor, bär och svampar. Vissa blommor är dock fridlysta.
 • Göra upp eld om det inte är fara för skogsbrand.
 • Ta nedfallet ris och torra grenar för att elda med.
 • Bada överallt utom från någons brygga eller tomt.
 • Ro, segla och paddla på annans vatten. Vi kan också gå iland överallt men inte för nära tomter.
 • Dricka och hämta vatten ur källa och sjö.
 • Fiska med handredskap i allmänt vatten – d v s i havet, Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön. För fiske i andra vattendrag krävs fiskekort, så kolla upp vad som gäller.

 

Vi får inte

 • Förstöra naturen. Markägaren har rätt att kräva ersättning.
 • Skada levande träd och buskar, t ex genom att ta av grenar, kvistar, näver, löv och nötter.
 • Gå på åkrar med växande gröda eller i skogsplanteringar så att de skadas.
 • Plocka blommor, bär eller svamp på annans tomt.
 • Köra motorfordon i terrängen.
 • Ta fågelbon eller fågelägg.
 • Jaga utan licens.
 • Skräpa ner till land eller till sjöss. Nedskräpning kan medföra böter!
 • Elda när det är risk för att mark och växter skadas eller när det är eldningsförbud. Elda inte heller direkt på en berghäll, som då kan spricka.