Om Hölö Scoutkår

Hölö Scoutkår är medlem av Scouterna och Södertörns Scoutdistrikt.
Kåren bildades i början av sextiotalet, och har nu ca 75 medlemmar i åldrarna 8 år och uppåt.

Vi har verksamhet i följande åldersgrupper:

Spårare – Årskurs 2-3 (8-9 år)
Upptäckare – Årskurs 4-5 (10-11 år)
Äventyrare – Årskurs 6-8 (12-14 år)
Utmanare – 15-18 år
Rover Över – 18 år

Som ledare är man även Roverscout, och kan delta i dessa aktiviteter om man vill.
Vi har dock för tillfället ingen riktig Roververksamhet i Hölö, men det är fritt fram om vill man göra något bara lite äldre scouter.

Styrelsen

Ordförande: Elin Gårdman
Vise ordförande: Jennifer Peterback
Kassör: Krister Johansson
Sekreterare: Åsa Elgstig
Ledamot: Rasmus Eriksson
Ledamot: Jocke Gårdman