Arbetspass Scoutgården den 22 januari

Det finns fortfarande en del att göra i scoutgården innan vi kan dra igång verksamheten. Tisdag den 22 januari tar vi ett arbetspass och försöker få till det som behövs för att kunna starta verksamheten veckan efter.
Boka in 18 – 21 i era kalendrar för detta så kör vi så det ryker den 22’a